Home > Thema's > Een positief verzuimbeleid voeren

Thema's

of selecteer een ander aanbod:

Een positief verzuimbeleid voeren

Wat?

De afwezigheid van medewerkers, gestaafd met een ziektebriefje, heeft niet enkel te maken met medische aspecten. In vele gevallen spelen ook werkgerelateerde factoren een belangrijke rol. Een positief verzuimbeleid schakelt deze werkgerelateerde aspecten zoveel als mogelijk uit en zorgt voor een lager ziekteverzuim.

Motivatie

Een hoog verzuim kost niet alleen veel geld (directe en indirecte kosten) maar heeft ook een onmiddellijke weerslag op de kwaliteit van de dienstverlening en zorgt voor extra werkdruk. Uit onderzoek blijkt dat tevreden medewerkers minder vaak afwezig zijn dan ontevreden medewerkers.

Ondersteuning

De sectorconsulenten geven ondersteuning bij het opzetten van een positief verzuimbeleid en verwijzen je naar goede praktijkvoorbeelden.