Home > Thema's > Aan de slag met een arbeidsbeperking

Thema's

of selecteer een ander aanbod:

Aan de slag met een arbeidsbeperking

Wat?

Het rechtspositiebesluit bepaalt dat ten minste 2% van alle functies binnen het bestuur moeten ingevuld worden door personen met een arbeidshandicap. Hoe meet je dit? Wat betekent een arbeidshandicap naar werving, selectie en begeleiding op de werkvloer? Hoe kan je een medewerker die een arbeidshandicap krijgt reïntegreren op de werkvloer?

Motivatie

Personen met een arbeidshandicap zijn één van de prioritaire kansengroepen binnen het Vlaamse EAD-beleid (zie ook Personeel en Diversiteit). Vaak is er binnen het personeelsbeleid weinig aandacht voor waardoor je als bestuur competente medewerkers misloopt.

Ondersteuning

Diverscity, GTB, FeGOB, VDAB, Resoc Leuven en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid helpen u op weg om dit beleid vorm te geven. Onder de rubriek instrumenten vindt u een online-publicatie en de informatie van vormingen (theorie én praktijkervaringen), (piloot)projecten en een overzicht van het aanbod aan (financiële) ondersteuning en gespecialiseerde organisaties.