Home  >  Thema's

Duaal leren

Wat is Duaal leren?
Lokale besturen kunnen als werkgever meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk via Duaal Leren, een vernieuwd systeem van werkplekleren voor leerlingen secundair onderwijs.

Duaal Leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren:
- minimaal zestig procent van de competenties of meer wordt verworven op de werkvloer
- De leerling genereert een (economische) meerwaarde
- De leerling krijgt een vergoeding in functie van zijn rendement

Op korte termijn wordt duaal leren uitgetest en toegepast in arbeidsmarktgerichte richtingen in het (deeltijds) beroeps-en technisch onderwijs en BuSOen Syntra leertijd.

De focus ligt op arbeidsmarktrijpe jongeren (of jongeren die met voorbereidingstraject via het duaal leren hun onderwijskwalificatie kunnen halen).

Financiële ondersteuning
Bied je als publiek kinderopvanginitiatief of thuiszorgdienst een opleidingstraject aan voor leerlingen in het kader van duaal leren, dan kan je een beroep doen op de ondersteuningspremie van Diverscity.

Dankzij de VIA4-middelen kan je een ondersteuningspremie bekomen van €250 per maand/leerling met een maximum van €10.000 op schooljaarbasis (september tot en met juni) voor het opleiden en begeleiden van leerlingen die de duale opleiding kinderbegeleider of zorgkundige volgen. Zowel publieke thuiszorgdiensten als kinderdagverblijven als buitenschoolse kinderopvanginitiatieven komen in aanmerking.
De nodige formulieren en toekenningsvoorwaarden vind je bij formulieren op deze pagina.

Meer info?
Brochure's en andere intressante documenten vind je bovenaan rechts op deze pagina.

Alle documenten ontwikkeld tijdens het ESF-project Duaal Optimaal in Zorg- en Welzijnssector voor het schooljaar 2018-2019 vind je hier terug.

Wens je graag meer informatie over duaal leren, neem dan contact op met Jan Creten, 02 211 56 91, of Sofie Van Caenegem, 02 211 55 74

Ondersteuning
Laatst toegevoegde documentatie
Formulieren en toekenningsvoorwaarden opleiding duaal kinderbegeleider, gezinshulp of zorgkundige
Hierbij vind je de toekenningsvoorwaarden en alle formulieren die ingevuld dienen te worden om als lokaal bestuur de ondersteuningspremie van Diverscity te ontvangen wanneer deze een opleiding duaal leren kinderbegeleider, gezinshulp en/of zorgkundige organiseert.
Formulier
Werkplekcomponent Zorgkundige Duaal Leren
In dit document in bijlage vind je naast informatie over mogelijke werkplekken ook nog eens een overzicht van sectorspecifiek incentives.
Publicatie
Documenten ESF-project Duaal Optimaal in Zorg- en Welzijnssector
Hierbij vind je alle documenten ontwikkeld tijdens het ESF-project Duaal Optimaal in Zorg- en Welzijnssector voor het schooljaar 2018-2019 terug.
Publicatie