Home > Regionale overlegtafels

Regionale overlegtafels

Wat?

Met de regionale overlegtafels bieden we de lokale besturen een platform om zich te laten inspireren, te netwerken en goede praktijken te delen. Per provincie licht het gastbestuur, een luik van haar personeelsbeleid toe. Daarnaast is er plaats voor duiding bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op vlak van wetgeving of relevante HR-tools.

Voor wie?

We richten ons in eerste instantie tot medewerkers van de personeelsdienst. Afhankelijk van de focus kunnen ook (eerste)lijnmanagers en secretarissen tot de doelgroep behoren.