Vormingsfonds

© VVSG

Vormingsfonds 2018 voor kinderopvang en thuiszorg
Gezien het succes van het vormingsfonds heeft de VVSG samen met de drie erkende vakbonden beslist om ook voor 2018 dergelijk fonds te voorzien. Samen met het Netwerk Thuiszorg en het Steunpunt Kinderopvang lanceren we opnieuw een aanbod van praktijkgerichte vormingen.

Met dit vormingsfonds krijgen thuiszorgdiensten en kinderopvangvoorzieningen recht op gratis bijscholingen, ter plaatse in de eigen dienst. Dit recht wordt toegekend in verhouding tot het toegekend uren gezinszorg of het aantal personeelsleden tewerkgesteld in de kinderopvang.

Thema's voor 2018
Een gedetailleerd overzicht van de thema's, de opleidingen en de opleiders kun je hieronder bij 'Downloads' terugvinden.

Boek nu je vorming!

Kijk ook op vormingsfonds.vvsg.be voor meer informatie.