Home > Diversiteit

Diversiteit

Lokale besturen kunnen zowel een extern als intern diversiteitsbeleid voeren:

In Vlaanderen hebben 34 gemeenten een door de Vlaamse Gemeenschap erkende integratiedienst. Zij staan in voor de uitvoering van een inburgeringsbeleid. De basis van dit beleid is het decreet etnisch-culturele minderheden. Jaarlijks lanceert de Vlaams minister van Inburgering een projectoproep voor initatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid en het managen van diversiteit.

Meer info over dit beleid vindt u op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie en op de projectsite etnisch-culturele diversiteit van de VVSG.

De sectorconvenant lokale besturen (Diverscity) richt zich specifiek op evenredige arbeidsdeelname en diversiteit (EAD). Het EAD-decreet van 8 mei 2002 (pdf, 64 KB) vormt de juridische basis om een evenredige arbeidsdeelname van alle bevolkingsgroepen op de arbeidsmarkt én in het interne personeelsbeleid te realiseren. Jaarlijks wordt een actieplan ‘evenredige arbeidsdeelname en diversiteit’ afgesloten waarin de hoofdlijnen van het subsidiebeleid rond evenredige arbeidsdeelname worden aangegeven.

Meer informatie over het werken aan een divers personeelsbeleid vindt u op de themapagina 'Personeelsbeleid & Diversiteit'.