Home > De sector in cijfers

Om de sectorconvenants en de sectoren te kunnen plaatsen binnen een socio-economisch kader, wordt van elke sector een sectorfoto gemaakt (op basis van de NACE-codes). Het Departement WSE biedt in samenwerking met het Steunpunt WSE deze sectorfoto's aan.

De sectorfoto 2012 lokale besturen (pdf, 538 KB) geeft een mooi beeld van onze sector, de samenvatting geeft de opvallendste cijfers weer. Via de portaalsite www.werk.be kan u alle sectorfoto's en uitleg bij de gehanteerde cijferreeksen en methodologie terugvinden.

De sector lokale besturen werd afgebakend tot drie soorten besturen: de gemeenten, de OCMW's en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (of intercommunales). Voor deze sectorfoto werd een beroep gedaan op de statistieken van de RSZPPO.

In 2010 werkten er 141.968 Vlamingen bij een lokaal bestuur. In 2007 telden de lokale besturen 140.656 Vlaamse loontrekkende werknemers. De tewerkstelling in de lokale besturen is dus lichtjes toegenomen t.o.v. 2007.

Op 6 februari 2012 vond het event "Samen met sectoren talent in goede banen leiden" plaats. Daar stelde het Departement WSE de groepssectorfoto 2012 (pdf, 888 KB), een vergelijking tussen de diverse sectoren, voor.

Er zijn ook heel wat andere bronnen van cijfermateriaal beschikbaar.