Home > De Overstap

De Overstap

 

Veel jongeren ontmoeten hun toekomstige werkgever op de brug tussen onderwijs en werk. Stage en werkervaring, werken als jobstudent, school- en jobbeurzen zijn gelegenheden om met elkaar in contact te komen. De overgang tussen leren en werken verloopt niet altijd probleemloos. De overgang van school naar werk gradueel laten verlopen kan ondermeer via:

Onbezoldigde stages, dit zijn onbezoldigde leeractiviteiten in een werkomgeving in het kader van het voltijds leerplichtonderwijs, het tweedekansonderwijs, het hoger en universitair onderwijs of een andere opleidingsvorm.

Bezoldigd leerwerk, dit is afwisselend (deeltijds) leren en werken. Leerwerk en andere vormen van werkplekleren kennen heel wat troeven. De vaardigheden die aangeleerd worden kunnen gemakkelijk afgestemd worden op de vraag van de arbeidsmarkt. Daarenboven worden naast specifieke technische vaardigheden ook sociale vaardigheden en werkattitudes aangeleerd. Voor lokale besturen werd een specifiek statuut 'de beroepsinlevingsovereenkomst' (BIO) met leervergoeding uitgewerkt.

Meer informatie over samenwerking met onderwijs en stage en leerwerk vindt u op de themapagina 'Stage & Leerwerk'.