Home > Competentiebeleid

Competentiebeleid

Op 14 mei 2007 werd de Vlaamse Competentieagenda (pdf, 60 KB) goedgekeurd door de Vlaamse regering en de sociale partners. De competentieagenda bevat 10 prioriteiten die, over de grenzen van onderwijs, werkgevers- of werknemersorganisaties heen, de capaciteiten van zowel studenten, werkzoekenden als werknemers moeten erkennen en inzetten.

De tien prioriteiten zijn:
1. Geïnformeerde studie- en beroepskeuze
2. Meer en beter werkplekleren
3. Actieplan ondernemend onderwijs
4. Versterken van EVC
5. Actieplan ongekwalificeerde instroom
6. Stimuleren van competentiebeleid, in al zijn facetten, in bedrijven en organisaties
7. Oudere werknemers
8. Incentives werknemers
9. Werk maken van werknemerschap
10. Versterken van de sectorale invalshoek

Meer informatie over het werken met competenties vindt u op de themapagina 'Werken aan competentiebeleid'.